Letöltés, nyomtatás PDF-ben.

1. Bevezetés:

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az autokulcs.hu
weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő
(továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges
azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások
nyújtják. 
Minden Felhasználó a webáruház oldalainak böngészésével valamint érvényes regisztrációjával elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el jelen dokumentum tartalmát.

2. A Szolgáltató:

Név: DD Autó Plusz Kft. Dudás Tamás
Székhely: 2500 Esztergom, Dobogókői út 80.
Levelezési cím: 2500 Esztergom, Dobogókői út 80.
Üzlethelyiség címe: 2500 Esztergom, Dobogókői út 80.
Képviselő neve: Dudás Tamás
Cégjegyzékszám: 1109020578
Bejegyző Bíróság neve: Komárom Esztergom Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Adószám: 23959424-2-11
Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank
Számlaszám: 12025000-01344775-00100006
IBAN számlaszám:
E-mail cím: info@autokulcs.hu
Telefonszám: +36/70-256-4048
Fax:-


3. Honlapon folytatott tevékenység

A webáruház eredeti és utángyártott zárakat, zárszerkezeteket, kulcsházakat, kulcsokat, zár
alkatrészeket, programozó eszközöket forgalmaz. Az oldalon gyári és utángyártott termékek is
megtalálhatók. Az utángyártott termékek nem tartalmaznak gyári logót, vagy márkajelzést,
megnevezésük kizárólag a beazonosítást szolgálja. A termékeknél megjelenített képek csak
illusztrációk a valóságtól eltérhetnek. Áraink minden esetben bruttó árak, az áfát tartalmazzák.

A házhoz-szállítás költségét nem tartalmazzák.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

Felelősségi kérdések leírása, vagyis hogy a Szolgáltató mely esetekben és milyen hiba esetén zárja
ki felelősségét.

Például:
A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a
Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a
szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi
épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a
Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek
jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.
A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például
hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak
tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló
jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb...) szerzői jogvédelem alá esik, így
kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!


5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A
termékek kategória rendszerbe sorolva találhatók meg.
A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában
lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek alatt lévő számok segítségével lehet
lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt
tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.
A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő
termék találatok képekbe rendezve jelennek meg.
A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges
darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár megtekintése menüpont
segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget
kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Felhasználó a Fizetés gombra klikkelve
folytathatja a vásárlási folyamatot.
A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak
megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím.
Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres
regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat.

A Felhasználó a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat köteles feltüntetni.
valóságnak meg nem felelő adatok megadásából eredő károkat a Felhasználó viseli,

azt a Szolgáltatóra nem háríthatja. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által a
regisztráció során megadott adatokat, azok valótlanságából, hibájából, illetve hiányosságából
eredő károkért nem felel. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a
Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. 

A Felhasználó a regisztrációja során jelszóval látja el fiókját, amely a későbbiekben biztosítja,
hogy a Felhasználó és csak a Felhasználó használhassa a Felhasználói Fiókot. A jelszó
bizalmasságának megőrzése a Felhasználó felelőssége. A Felhasználói Fiók arra nem jogosult
személy általi használatából eredő károkat a Felhasználó viseli. 

A Saját fiókból leadott megrendelésért és az ahhoz kapcsolódó mindennemű, felhasználói
tevékenységért a fiók tulajdonosa felel, a Szolgáltató e-tekintetben felelősségét kizárja.

A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell
regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős
az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az
adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált
e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat
az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.
A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő
fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden
korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli
hibák esetén a Vissza gomb segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek
talál, akkor a Folytatás gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-
mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-
mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a
Szolgáltató felé.
Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Bejelentkezés menüpont
segítségével végezheti el. Belépés után a Szerkesztés menüpontban, a regisztráció során megadott
adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti
nyomon.


5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem
kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a
megrendelt termékeket nem köteles átvenni.
A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a
megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát,
valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton
megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és
szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU
irányelvének rendelkezéseit.
A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-
mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a
szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre.

Mikor jön létre a megkötött szerződés?

 

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor az eladó által küldött, rendelést követő

visszajelzés tartalmazza a vevő nevét, címét, a rendelés számát, a megrendelt termék díját, az egyéb

költségeket és a rendelés minden lényeges adatát.

A rendelést követő automatikus üzenettel tehát, amely csak annyit tartalmaz, hogy „Köszönjük a

rendelését, annak feldolgozása folyamatban van”, még nem jön létre a szerződés.


5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem
iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.


5.5. Számla

A Szolgáltató a megrendelésben szereplő számlázási adatok alapján papír alapú számlát állít ki,
melyet a rendelés mellé csatol.
Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor a megjegyzés rovatban kell
azt feltüntetni.

5.6. Fizetés

5.6.1 Személyes átvételkor készpénzben

Átvételi pont címe: 2500 Esztergom, Dobogókői út 80. - Kizárólag előre egyeztetve!
Személyes átvétel esetén kizárólag készpénzes fizetési módra, vagy banki előre utalásra van
lehetőség.

A megadott címen bolt, bemutatóterem, ügyfélszolgálat NEM működik!

5.6.2. Banki átutalás vagy befizetés (előre utalás)

A termékek átvétele, szállítása, kizárólag az átutalás megérkezését követően lehetséges! A rendelés
feldolgozását követően e-mailben egy státusz értesítő formájában rendszerünk megküldi a
szükséges banki adatokat és információkat.


5.6.3. Utánvételes fizetés

A vételár és szállítási költség a futárnak, kézbesítéskor fizetendő készpénzben.

5.7. Átvétel, szállítás

5.7.1. Személyes átvétel

Lehetőség van a rendelt termék személyesen történő átvételére. Átvétel címe: 2500 Esztergom,
Dobogókői út 80. A megadott címen nem működik bolt, vagy bemutatóterem, ezért kizárólag
előre egyeztetett időpontban lehetséges az átvétel.
Az átvétel időpontját rugalmasan tudjuk kezelni, esetenként akár hétvégén is!


5.7.2. Házhoz szállítás

A csomagok szállítását a GLS futárszolgálat együttműködése alapján szállíttatjuk! A szállítás
hétköznap 8:00-17:00 óráig történik, Budapesten belül ettől eltérhetünk egyedi igények alapján. A
csomag aktuális állapotáról a Szolgáltató küld értesítő e-mailt, regisztrált és nem regisztrált
vásárlóknak egyaránt! Amennyiben a futár a megadott címen nem talál senkit, úgy értesítést hagy,
és megpróbálja másnap ismét kézbesíteni a csomagot, avagy időpontot egyeztet a címzettel! 
A termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és
minőségi átvétele megtörténik.
A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, 
hogy a termék sérülésmentes-e.
Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett,
a termék visszavételét, illetve cseréjét díjmentesen biztosítjuk. 
Abban az esetben, ha sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, átvételkor, kérjük jelezze a futárnak és 
kérje jegyzőkönyv felvételét. Az átvételt követően észlelt sérülésért felelősséget nem vállalunk, természetesen
kivételt képez a 
termék hibája, amely kicsomagolást követően derül ki – ebben az esetben a hatályos jogszabályok
szerint 
járunk el, jelenleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített „ A kellékszavatosságról,
termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató”szerint.


Szállítási költségek:

GLS házhoz szállítás, Utánvéttel országosan : 1.590 Ft. (40.001 Ft felett ingyenes)

GLS házhoz szállítás, Banki előre utalással országosan : 1.290 Ft. (40.001 Ft felett ingyenes)

GLS házhoz szállítás, PayPal fizetéssel : 1290 Ft. (40.001 Ft felett ingyenes)

GLS házhoz szállítás, Online bankkártyás fizetéssel : 1290 Ft. (40.001 Ft felett ingyenes)

GLS Csomag Pont szállítás, Utánvéttel országosan : 1490 Ft. (40.001 Ft felett ingyenes)

GLS Csomag Pont szállítás, Banki előre utalással országosan : 1190 Ft. (40.001 Ft felett ingyenes)

GLS Csomag Pont szállítás, PayPal fizetéssel : 1190 Ft. (40.001 Ft felett ingyenes)

GLS Csomag Pont szállítás, Online bankkártyás fizetéssel : 1190 Ft. (40.001 Ft felett ingyenes)


Szállítási idő minden esetben a termék rendelkezésére állásától számított 1-3 munkanap!
A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket
a visszaigazolt határidőn belül leszállítsa. A megrendelés kiszállításának határideje 1-3 munkanap.
Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül,
de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.
A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni.
Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.
A fogyasztó póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a)
Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy b)
szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén
kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz,
valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban
Fogyasztó).
Fogyasztónak jogában áll a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott
terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi
átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát
köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1.
pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a
Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt elállási nyilatkozat -
mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta
előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott
rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre
irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés
esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás
szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően
bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett
címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított
14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő
letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A
Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék
visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem
terheli.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó
által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget
is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató
által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A
Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket,
vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató
a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért,
ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használat miatt következett be.

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően,
ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a
Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát
elveszíti.
Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által
nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett
kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a
Felhasználó személyére szabtak.
Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az
átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül
más termékkel.
Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem
befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi
szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől
számított harmincadik napot követően kerül sor.
Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére
keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.
Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának
adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.
Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.
Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.
Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó
szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot
vagy határidőt kötöttek ki.
A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a
Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e
beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését
követően elveszíti elállási jogát .

6.3. Elállási/Felmondási Nyilatkozat - ( Letöltés és nyomtatás PDF-ben )Címzett: 

DD AUTÓ PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Elállási/Felmondási Nyilatkozat

Kizárólag a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alábbi elérhetőségekre, legkésőbb az elállással érintett termék visszavitelével, illetve visszaküldésével egyidejűleg: 

Kérjük, jelen nyilatkozatát a DD Autó Plusz Kft. Ügyfélszolgálat részére küldje el levélben, e-mail útján vagy – amennyiben az elállással érintett terméket házhozszállítással rendelte meg – az elállással érintett termékhez mellékelve: 

Cégnév: DD AUTÓ PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ügyfélszolgálat:

Cím/Levelezési cím: 2500 Esztergom, Dobogókői út 80.

Telefonszám: +36 70 256 4048  (hétköznapokon 08:30-tól 16:30-ig hívható)

E-mail cím: info@autokulcs.hu

Alulírott kijelentem, hogy a DD Autó Plusz Kft. az alábbi, általam gyakorolt elállási/felmondási joggal érintett termékek vételárát az alábbi módon térítse vissza a részemre (a megfelelő aláhúzással jelölendő): 

- bankszámlára történő vissza-, illetve átutalással (bankszámlaszám:………………………..……….., számlavezető bank neve:………………..………); 

- készpénzben történő visszafizetéssel 

Szerződéskötés  időpontja/átvétel időpontja:

Megrendelés azonosítója:

Elállási joggal érintett termék/ek megnevezése: ………………………………………………………………… 

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén): ………………………… 

Dátum:

Tudomással bírok arról, hogy a DD Autó Plusz Kft. az elállással érintett termék/ek vételárát, illetve esetleges kiszállításának díját mindaddig nem köteles a részemre visszatéríteni, amíg a terméket tőlem vissza nem kapta vagy a termék feladását hitelt érdemlően nem igazoltam a DD Autó Plusz Kft. felé (a DD Autó Plusz Kft. a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe). 

 

Az elállás pontos feltételei a www.autokulcs.hu honlapon üzemeltetett webáruházon keresztül történő értékesítésre irányadó Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF), illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben olvashatóak. Az elállással érintett termékek az ÁSZF 2. pontjában meghatározott helyre küldhetőek/vihetőek vissza.

                                                                               Elállási/Felmondási Nyilatkozat - ( Letöltés és nyomtatás PDF-ben )


7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek
megfelelően.
Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától
számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a
termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn
túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Használt termékek esetén ez a határidő X év/hónap, de legfeljebb egy év.
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet
kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem
kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás
költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a
szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét
azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.
A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén
vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba
jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül
a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a
Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles
a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem
rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a
bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már
a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a
Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését
kérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított
két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell
bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén
azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a
Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött
fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre
vonatkozik.
A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező
jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy
ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a
hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,
egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott
jogosultságoktól függetlenül megilletik
.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:
Név: DD Autó Plusz Kft. / Dudás Tamás
Levelezési cím: 2500 Esztergom, Dobogókői út 80.
Telefonszám: +36/70-256-4048
E-mail cím: autokulcsok@gmail.cominfo@autokulcs.hu

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait

az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: DD Autó Plusz Kft. / Dudás Tamás
Levelezési cím: 2500 Esztergom, Dobogókői út 80.
Telefonszám: +36/70-256-4048
E-mail cím: autokulcsok@gmail.com , info@autokulcs.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli
panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a
panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig,
a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.
A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz
esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett
írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.
A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt
szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a
jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi
azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az
intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek
állnak nyitva a Felhasználó számára:


• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál :

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
Főosztályvezető: dr. Bures Gabriella,
Osztályvezető: Turza Gábor
Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
Postacím: 2801 Tatabánya, Pf: 1607.
Telefonszám: +36 34 309 303,
Telefax: +36 34 309 302
E-mail: fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu
Ügyfélszolgálat (rezsipont):
hétfőtől csütörtökig 7.30 – 16.00
pénteken 7.30 – 13.30

• Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Komárom-Esztergom Megyei Békéltető
Testület - Tatabánya, Fő tér 36. Telefon: 34/513-010, Fax: 34/316-259),
• Bírósági eljárás kezdeményezése.

9. Garancia és Csere

Ha a vásárolt termék garanciális időn belül tönkre megy, hibát produkál, Fogyasztó az alábbi címre

postázhatja:
2500 Esztergom, Dobogókői út 80. (postai úton),
mely mellé a következőket kell mellékelnie:

- eredeti garanciajegy vagy számla (másolata is megfelelő, de ezek nélkül nem tudjuk elfogadni
jótállási igényt)
- beszerelés esetén a szakműhely igazolása (pecséttel, aláírással)
- hiba részletes leírása (még akkor is ha ezt előzetesen telefonon vagy elektronikus úton már jelezte
felénk)
- cím (ahova a csere-terméket küldhetjük) és telefonos elérhetőség

A hibás terméket tesztelés után cseréljük ki, és álljuk az újbóli kiszállítási költséget ( hibás termék visszaküldési költsége a Szolgáltatót terheli ) ,
ha a visszaküldött termék nem hibás, az újbóli

kiszállítás 1.300Ft, melyet Fogyasztónak kell megfizetni a futárnak, átvételkor!
Amennyiben a csere-terméket nem tudjuk felajánlani (hiány vagy megszűnés), abban az esetben
Fogyasztó élhet a vételár-visszafizetési igénnyel, ellenkező esetben köteles a csereterméket
elfogadni.
Autókulcsok, kulcsházak esetében kizárólag partnereinknél történt tanítás, programozás, másolás
esetén vállaljuk a garanciát!

Jótállási igény a következő esetekben nem érvényesíthető:
- A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodások esetében.
- A termék üzembe helyezése közben bekövetkező sérülések esetében.
- Mechanikai sérülések (pl. égés, roncsolódás, törés, repedés, megbontás), elemi kár okozta
meghibásodások (pl. villám, tűz, túlfeszültség, beázás) esetében.
- Helytelen, szakszerűtlen beszerelés, beszerelő műhely igazolásának hiánya.

Termék csere esetén - ha nem a mi hibánkból történt a téves kiszállítás - szállítási költséget
számlázunk ki, mely egységesen bruttó 1.300 Ft szállításonként.
Sérült és/vagy használt (beszerelt termék, diagnosztikai készülék) terméket nem áll módunkban
visszavenni, sérült csomagolás esetén pedig a vételár 30%-a kerül levonásra.
Garancia a termékre van, beszerelésre az autokulcs.hu semmilyen formában nem vállal! Az
esetleges hiba esetén a termék cseréje minden esetben ingyenes, az újbóli beszerelés nem!

10. Egyéb

10.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat
nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt
követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

Árváltozás

Importált termékek esetén az árakat az MNB érvényes devizaárfolyamai alapján kalkuláljuk.

A DD Auto Plusz Kft. fenntartja magának a jogot, hogy 1%-nál nagyobb árfolyam növekedést, illetve a

szállítói, vagy gyártói árváltozásokat érvényesítse. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, a mindenkori

Ft/EUR árfolyam változás alapján.

A Vevő kijelenti, hogy az árfolyam változásának a vételárra gyakorolt hatásával kapcsolatos

tájékoztatást megértette, és kifejezetten elfogadja, hogy az árfolyamváltozás kockázata a fent

meghatározott mértékben változhat.


10.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és
korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő
hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes
hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.06.25.